Boom Zaailingen

Partaharjun Puutarha kweekt ongeveer 20 miljoen boom zaailingen per jaar en levert tussen de 12 en 15 miljoen boom zaailingen per jaar aan onze klanten.

De fijnspar(Picea abies) zaailingen is ongeveer 70 procent van de gehele productie, de grove den (Pinus sylvestris) ongeveer 25 procent en de berk (Betula pendula) en de Siberische lariks (Larix sibirica) samen ongeveer 5 procent. De meeste zaailingen staan gedurende de winter binnen in onze kassen. Een aantal van de zaailingen blijven echter, op verzoek van een aantal van onze klanten, ook tijdens de winter buiten

Grove Den

Fijn Spar

Ruwe Berk

Siberische Lariks