Taimet kylmässä

Osa taimista varastoidaan talven yli ulkokentällä.